VZDELANIE A PRAX

 

MUDr. Katarína Šimovičová

Lekárka pre deti a dorast

Lekársku fakultu som vyštudovala v Bratislave na Univerzite Komenského. Po skončení som pracovala krátky čas v teoretickom ústave ktorý sa venoval biofyzike.

Pre potreby klinického vzdelania som odišla mimo Bratislavy do Detskej nemocnice v Nitre. Tam som absolvovala pred atestačné štúdium 3 roky. Po atestácii z pediatrie som nastúpila ako starší sekundár na detské oddelenie v nemocnici v Malackách. 

Práca v tejto nemocnici bola pre mňa veľmi zaujímavá pretože som mala viac zodpovednosti ale aj právomocí. 

V čase budovania sídliska v Bratislave -Petržalke hľadali atestovaných pediatrov pre obvodné ambulancie. Bývala som v Bratislave a tak som sa rozhodla pre prácu v detskej ambulancii. Bola to veľká zmena, medicínsky úplne iná problematika ako na lôžkovom oddelení. V tom čase sa mi narodili deti a ostala som na materskej dovolenke.

Po 4 rokoch som vymenila Petržalku za ambulanciu v Starom meste kde bývam.

Pracujem v poliklinike na Mýtnej ulici ako detská obvodná lekárka už 30 rokov. Vymenila sa mi už jedna generácia pacientov, takže prichádzajú moji bývalí pacienti so svojimi deťmi. Spravila som si atestáciu aj z Dorastového lekárstva a tak ošetrujem pacientov od narodenia po ukončení prípravy na povolanie.

Som členkou Slovenskej lekárskej komory kde som bola zvolená za predsedu Sekcie pediatrickej takže komunikujem s kolegami z celého Slovenska a snažíme sa riešiť problémy ktorých je neúrekom.

Som členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti a vo Výbore slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti spolupracujem s kolegami na odbornej náplni nášho odboru, na tvorbe legislatívy aj s MZ SR.

Snažím sa aj mimo mojej profesie v Občianskom združení Červený nos - Clowndoctors kde som predsedom - o výchovu mladých ochotných hercov ktorí robia klauniády na detských oddeleniach na celom Slovensku. Občianske združenie je prijímateľom finančných darov od sponzorov ktoré sa využívajú pre rekvizity, cestovanie klaunov, tréningy a výcvik nových.