PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY

  • Diagnostika
  • Komplexné vyšetrenia
  • Odbery krvi
  • Preventívne prehliadky
  • Telefonické konzultácie
  • Vakcinácia - očkovanie a prevencia

 CENNÍK

Doplatok za CRP vyšetrenie - pre rýchly test v ambulancii

4€

Komplexné vyšetrenie pred cestou do zahraničia + aplikácia vakcíny

25 €

Návšteva v byte - kontrolné vyšetrenie pacienta

20 €

Návšteva v byte, na žiadost' pacienta - cesta k pacientovi 

10 €

Nepovinné očkovanie 

5 €

Odber krvi na vlastnú žiadost' + platba laboratóriu podľa ich cenníku

10 €

Opakované vystavenie receptu bez potreby vyšetrenia na základe telefonickej objednávky mimo poradia

2 €

Ospravedlnenie po chorobe do jaslí, MŠ, ZŠ, SŠ

3 €

Posudok pre súd na vyžiadanie súdu

10 €

Potvrdenie pre zdravotnú spôsobilost': jasle, MŠ, SŠ, VŠ, LT, ŠvP, internát

5 €

Prepichovanie uší + nasadenie náušníc

25 €

Preventívna prehliadka FO, PO (mimo prev.prehl.hradenej ZP)

25 €

Preventívna prehliadka na vlastnú žiadost' mimo časového intervalu zo ZP

25 €

Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne

10 €

Telefonická konzultácia mimo pracovnej doby 24 hod. denne - 1 rok

60 €

Vystavenie formuláru "Oznámenie poistnej udalosti" - komerčná poist'ovňa

10 €

Vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (napr.na štúdium do zahraničia) 

30 €

Vystavenie náhradného poukazu do ŠAS, PN pri strate, storne PN, pri strate receptu

2 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

10 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

5 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

5 €

Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku

20 €

Vystavenie zdravotného preukazu pre prácu v potravinárstve

15 €

Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz 

20 €

Vyšetrenie bez poistenia

30 €

Kontrolné vyšetrenie bez zdravotného poistenia

20€

Vyšetrenie mimo riadných ordinačných hodín

20 €

Vyšetrenie moča v analyzátore na počkanie v ambulancii

 2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadost' pacienta

5€