Dovolenka a neprítomnosť

Z dôvodu práceneschopnosti nebude Mudr. Šimovičová ordinovať od 14.5. - 23.5.2018