MUDr. Katarína Šimovičová

lekárka pre deti a dorast

Zdravie Vášho dieťatka v tých správnych ruckách
doktorka

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast poskytuje liečebno - preventívnu strostlivosť od narodenia do ukončenia prípravy na zamestnenie (cca do 18 - 23 r.). Prihlásiť sa možno osobne v ordinačných hodinách, telefonicky alebo e-mailom, nezávisle od miesta bydliska. Maximálna doporučená vzdialenosť od zdravotného strediska Mýtna č. 5 je 20km.

Diplomovaná detská sestra: Bc. Barbara Paleschová

sestricka